Liên Hệ

Công ty TNHH Trà Ngọc Duy.

  • Trụ sở: 73/17 Phan Chu Trinh – P9 – Đà Lạt
  • Điện thoại : 0263.3549284 – 0263.3991985; Fax: 063.3828421;
  • E-mail: ngocduydalat@yahoo.com