Hình Ảnh Công Ty Ngọc Duy

Bà Nguyễn Thị Lộc – Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Nguyễn Ngọc Duy – Giám Đốc

Showroom Trà Ngọc Duy

 

Nhà xưởng sản xuất

 

Related posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *